Konference se z organizačních důvodů uskuteční
v náhradním termínu, o kterém vás budeme
neprodleně informovat.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Televizní vysílání v České republice čeká zásadní proměna. Jak jsou na přechod na novou generaci digitálního vysílání připraveni diváci, operátoři sítí a provozovatelé televizního vysílání?

Registrace

O konferenci

Jaká bude cesta k uvolnění televizního pásma 700 MHz, které dnes zásobuje TV signálem většinu domácností, pro potřeby mobilních operátorů? Jak tuto zásadní změnu využívání frekvenčního spektra řeší vládní strategie rozvoje televizního vysílání? Myslíte si, že třicet televizních programů ve standardní kvalitě zachytitelných na klasickou televizní anténu zdarma je vrcholem české televizní digitalizace? Pak jste dosud neslyšeli o nové generaci zemské digitální televize DVB-T2. Vysílání v novém standardu odstartuje začátkem příštího roku a jeho průkopníkem budou České Radiokomunikace.

Co všechno DVB-T2 nabídne a jak se na jeho příchod budou muset připravit diváci, ale i vysílací společnosti, výrobci a prodejci televizních přijímačů, odhalí odborná konference Innovation Day.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Účastnický poplatek 1 900 Kč bez DPH

Příchod nového systému terestrického televizního vysílání DVB-T2 se dotkne téměř každého. Především pak výrobců a prodejců televizních přijímačů: právě na ně se bude spoléhat většina televizních diváků, kteří v České republice přijímají televizní signál pozemní cestou na domovní nebo pokojovou anténu. Na co se zaměřit při výběru nového televizoru nebo set-top-boxu a podle čeho poznat, které modely jsou ty pravé? Klíčovou roli sehraje certifikace přijímačů vhodných pro příjem českých vysílacích sítí DVB-T2.

Právě na certifikaci přijímačů se zaměří odborná konference Innovation Day, jejímž generálním partnerem jsou České Radiokomunikace. Setkáte se na ní s výrobci a prodejci televizorů a set-top-boxů, ale také zástupci vysílacích společností, které budou na přechodu k DVB-T2 přímo participovat. Máme se těšit na větší počet HD kanálů v češtině zdarma? A bude možné výhledově v sítích DVB-T2 naladit i nějaký program v Ultra HD? I na tyto otázky odpoví odborníci na Innovation Day.

Půldenní odborná konference Innovation Day nabídne pohled regulátorů a představitelů státní správy, kteří proces přechodu na DVB-T2 naplánovali a budou dohlížet na jeho realizaci, ale také zástupců zahraničních společností, jejichž zkušenosti mohou být pro český trh nesmírně cenné.

Číst více

Program

8:30 – 9:00 registrace účastníků
9:00 – 9:10 Oficiální zahájení
jan-mladekJan Mládek Jan Mladek Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, byl do čela MPO jmenován v lednu 2014.
Po vědecké aspirantuře v Prognostickém ústavu Československé akademie věd zůstal Jan Mládek v kontaktu s akademickým prostředím ekonomie. V následujících letech 1994 – 1998 zastával funkci ředitele Českého Institutu Aplikované Ekonomie. Politické zkušenosti nabýval od roku 1998, kdy zastával funkci náměstka místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku a další rok se stal 1. náměstkem ministra financí. V letech 1999 - 2001 byl Jan Mládek viceguvernérem Mezinárodního měnového fondu pro ČR, Washington D. C. a v dalším roce se jako poslanec vrátil do politického prostředí. V roce 2005 se stal ministrem zemědělství. Od roku 2006 až do roku 2013 zastával opět funkci ředitele Českého Institutu Aplikované Ekonomie.
, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:10 – 9:30 Martin Gebaurer Martin Gebauer Martin Gebaurer Martin Gebauer je generálním ředitelem Českých Radiokomunikací od roku 2014, předtím zastával post zástupce generálního ředitele a finančního ředitele. Před příchodem do Českých Radiokomunikací působil na vysokých manažerských pozicích v oblasti financí a asset managementu. Vystudoval stavební fakultu na VUT v Brně, obor ekonomie a řízení a londýnskou City University. Zkušenosti sbíral ve společnostech Ernst & Young (ČR a USA), Aliten Group (Španělsko) a Orco Property Group (ČR a země CEE). , generální ředitel, České Radiokomunikace
Pozice DTT platformy na mediálním trhu
9:35 – 9:55 Jaromír Novák Jaromír Novák Jaromír Novák Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo informatiky do odboru elektronických komunikací a po zrušení tohoto ministerstva přešel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde posléze působil v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky. Do jeho kompetence patřila problematika poštovních služeb, služeb informační společnosti a agenda odboru elektronických komunikací. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 a byl členem týmu pro implementaci nových regulačních pravidel do českého právního prostředí.V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu byl vládou jmenován 15. května 2013. , předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Plány ČTÚ v oblasti frekvenčního spektra pro DTT
10:00 – 10:20 Pavel Dvořák Pavel Dvořák Pavel Dvořák Jako poradce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vede Koordinační expertní skupinu pro realizaci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Zásadním způsobem se podílel na procesu přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání v České republice, k němuž došlo v letech 2008 až 2012. Z pozice člena a posléze předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) vedl technickou skupinu, která řídila správu kmitočtů v procesu digitalizace zemského televizního vysílání, v této souvislosti se podílel na práci Národní koordinační skupiny. , předseda Koordinační expertní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu
Klíčové parametry strategie rozvoje DTT a plány pro její implementaci
10:25 – 10:45 Marcel Procházka Marcel Procházka Marcel Procházka Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb. Vedle regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání. Aktuálním tématem je pak přechod na druhou generaci terestrického vysílání DVB-T2. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení na odborných a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání. , ředitel regulace a strategie České Radiokomunikace
Základní předpoklady pro přechod na DVB-T2
10:45 – 11:15 Coffee break
11:15 – 11:35 Marek Ebert Marek Ebert Marek Ebert Náměstek předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který je zároveň ředitelem sekce regulace ČTÚ. Spadá pod něj Odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací, Odbor ekonomické regulace, Odbor správy kmitočtového spektra a Odbor mezinárodní. , ředitel sekce regulace Českého telekomunikačního úřadu
11:40 – 12:00 Norbert Grillrt Norbert Grill Norbert Grill Po dokončení studií zaměřených na kontrolní systémy a automatizaci na Technické univerzitě ve Vídni působil tři roky ve společnosti Andritz Sprout-Bauer (dnes Andrritz AG) v projektové kanceláři. Od února 1999 do prosince 2004 vedl projekty veřejnoprávní rakouské televize ORF v oblasti „Digital Systems“. V lednu 2005 se stal vedoucím skupiny „DVB Systems“. Pro ORF pracuje od roku 1999 a od ledna 2008 je technickým ředitelem celé skupiny ORF. Byl zodpovědný za přechod Rakouska na zemské televizní vysílání v systému DVB-T. , managing director, ORS, Rakousko
Zkušenosti s přechodem na DVB-T2 v Rakousku
12:05 – 12:25 Pavel Hanuš Pavel Hanuš Pavel Hanuš Vystudoval v roce 1978 obor Elektronické počítače, pracoval jako projektant, analytik, CIO a od roku 2001 se věnuje projektovému managementu. V letech 2005 až 2011 byl manažerem Programu digitalizace České televize a od roku 2011 je vedoucím projektové kanceláře České televize. Sehrál důležitou roli při přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání v České republice v letech 2005 až 2011, kdy se ČT stala klíčovým účastníkem a „tahounem“ celého procesu. , vedoucí projektové kanceláře České televize
Jak vnímá ČT přechod na DVB-T2
12:30 – 12:50 Josef UherJosef Uher Josef Uher Josef Uher jakp technický ředitel skupiny Nova zodpovídá za rozvoj technologií pro zajištění výroby a vysílání TV programu a jejich provázání s internetovými aktivitami, za organizaci nákupu a implementaci těchto technologií a zabezpečení servisní podpory. Podílí se na strategii přechodu z analogového vysílání na vysílání v digitálních sítích a realizaci přechodu na vysílání v HD kvalitě. Je absolventem ČVUT v Praze a pro TV Nova pracuje od roku 1995. , ředitel techniky, CET 21 - skupina Nova
Technické aspekty přechodu na DVB-T2
13:00 – 13:45 Oběd
13:50 – 14:10 Marcel Procházka Marcel Procházka Marcel Procházka Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb. Vedle regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání. Aktuálním tématem je pak přechod na druhou generaci terestrického vysílání DVB-T2. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení na odborných a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání. , ředitel regulace a strategie České Radiokomunikace
Certifikace přijímačů pro zajištění kompatibility s DVB-T2 vysíláním
14:15 – 14:35 Tomáš Krátký Tomáš Krátký Tomáš Krátký Na pozici vedoucího obchodního oddělení spotřební elektroniky má na starosti řízení obchodního týmu, nákup a prodej spotřební elektroniky a umisťování produktů do marketingových aktivit. Na současné pozici působí od roku 2014, předtím zastával funkci category manager TV. Za 18 let svého působení ve společnosti EURONICS prošel celou hierarchií společnosti od pozice prodavače, vedoucího prodejny, regionálního manažera až po současnost. vedoucí CE obchodního oddělení společnosti HP Tronic
Stav prodejů TV přijímačů po zahájení certifikace DVB-T2
14:40 – 15:30 Panelová diskuse
Pavel Dvořák Pavel Dvořák Pavel Dvořák Jako poradce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vede Koordinační expertní skupinu pro realizaci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Zásadním způsobem se podílel na procesu přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání v České republice, k němuž došlo v letech 2008 až 2012. Z pozice člena a posléze předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) vedl technickou skupinu, která řídila správu kmitočtů v procesu digitalizace zemského televizního vysílání, v této souvislosti se podílel na práci Národní koordinační skupiny. ,   Marcel Procházka Marcel Procházka Marcel Procházka Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb. Vedle regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání. Aktuálním tématem je pak přechod na druhou generaci terestrického vysílání DVB-T2. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení na odborných a manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání. ,   Pavel Hanuš Pavel Hanuš Pavel Hanus Vystudoval v roce 1978 obor Elektronické počítače, pracoval jako projektant, analytik, CIO a od roku 2001 se věnuje projektovému managementu. V letech 2005 až 2011 byl manažerem Programu digitalizace České televize a od roku 2011 je vedoucím projektové kanceláře České televize. Sehrál důležitou roli při přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání v České republice v letech 2005 až 2011, kdy se ČT stala klíčovým účastníkem a „tahounem“ celého procesu.
16:00 Předpokládaný závěr

Registrace

Pořadatel

TAKTIQ Communications
Zdeněk Jarůšek
Account Executive
+420 604 539 451
zdenek.jarusek@taktiq.com